På väg mot körkortet


För de flesta motordrivna fordon så krävs det att man har ett körkort, beroende på vad för typ av fordon så ser det lite olika ut. Att ta ett traktorkort i unga år kan vara en bra förberedelse på väg mot körkortet för exempelvis bil eller större fordon.

Ett traktorkort kan vara bra att ha om man bor på bondgård eller har möjlighet att nyttja fordonet antingen för transporter eller ren nöjesåkning. Kraven är betydligt lägre för ett traktorkort än ett körkort för bil och du kan få ta traktorkort då du fyllt 16 år, i vissa fall kan dispens ges för den som är 15 år som ansöks hos Transportstyrelsen. En traktor räknas in som fordon som har funktionen att dra arbetsredskap som används exempelvis på åker men också möjligheten att dra andra fordon. Den maximala hastigheten ska vara 40 km/h.

Läs mer hos Transportstyrelsen om traktorkort. Du behöver inte göra något körprov utan du går en utbildning av kortare slag och gör ett prov på detta, godkänns provet så får du ditt traktorkort. De som tas upp vid förarutbildningen är om du har kunskapen om kännedom om fordonet, hur man manövrerar fordonet, trafiksäkerhet och att du kan påvisa att du har det som krävs för att kunna köra en traktor. Blir du godkänd på provet så får du ett vanligt papper att du innehar traktorkort och detta ska finnas med vid körning.